công nghệ Blockchain

17:40, 22/07/2022

Báo cáo thị trường gọi vốn Crypto nửa đầu năm 2022 với những số liệu được thu thập từ website của Dovemetrics và Team Coin98 Insights cho thấy, trong nửa đầu năm qua, đã có 1.120 thương vụ gọi vốn được công bố, với hơn 28,8 tỷ USD tổng giá trị các khoản đầu tư vào thị trường tiền điện tử Crypto.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia