công thương

14:50, 07/01/2021

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Công Thương sáng nay, Thủ tướng biểu dương những kết quả to lớn và rất có ý nghĩa mà Ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia