Công ty cổ phần Bách Đạt An

21:18, 18/03/2023

Công ty cổ phần Bách Đạt An còn thiếu 69,6 tỷ đồng chi trả bồi thường, hỗ trợ tại 4 dự án theo phương án đã duyệt…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia