Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP)

16:27, 30/03/2021

Công ty cổ phần CMC (CVT) chủ trương sẽ mua lại tối đa hơn 3,6 triệu cổ phiếu (tương đương với 10% vốn điều lệ) để làm cổ phiếu quỹ; chi khoảng hơn 73,3 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia