Công ty CP Tập đoàn FLC

15:21, 03/11/2022

Ngày 2/11, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Xây dựng FLC Faros (mã: ROS) đã bầu bổ sung các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát mới trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Song lãnh đạo công ty vẫn bỏ ngỏ thời điểm cổ phiếu ROS có thể giao dịch trở lại...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia