Công ty LDG

19:36, 22/07/2022

Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) đã bỏ kèo vào phút cuối khi không mua 2 triệu cổ phiếu LDG như dự định vào ngày 22/6-21/7.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia