Công ty Trang Điền nhập hàng lậu

14:14, 06/05/2022

Vừa kết thúc quá trình đình chỉ hoạt động sản xuất phân bón, Công ty TNHH TM DV SX Trang Điền lại "dính" ngay phải 2 lỗi là kinh doanh hàng hóa trên nhãn có các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó và sử dụng giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đã hết hiệu lực.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia