CTCP Beton 6

13:38, 26/11/2019

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa có thông tin về việc đang xây dựng phương án mua, xử lý khoản nợ tại CTCP Beton 6 (mã: BT6).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia