CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar

15:40, 14/03/2022

Louis Holdings vừa đăng ký mua gần 7 triệu cổ phiếu Dược Lâm Đồng (Ladophar, HNX: LDP) từ ngày 11/3 đến 8/4.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia