Louis Holdings mua lượng lớn cổ phiếu Dược phẩm Lâm Đồng để nắm quyền chi phối

Louis Holdings vừa đăng ký mua gần 7 triệu cổ phiếu Dược Lâm Đồng (Ladophar, HNX: LDP) từ ngày 11/3 đến 8/4.
Louis Holdings mua lượng lớn cổ phiếu Dược phẩm Lâm Đồng để nắm quyền chi phối

Giao dịch nêu trên sẽ được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, sau khi cổ đông Ladophar chấp thuận cho Louis Holdings tăng sở hữu tại đây mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Giao dịch này chỉ mang tính thủ tục khi mà Louis Holdings sẽ mua số cổ phiếu này từ một công ty thành viên và 14 cá nhân liên quan.

Nếu hoàn thành trước ngày 8/4, Louis Holdings sẽ nắm 65,32% vốn và có quyền chi phối Ladophar.

Louis Holdings bắt đầu sở hữu cổ phần Ladophar từ tháng 12/2021, cùng thời điểm Công ty Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim thông báo thoái toàn bộ 6,85 triệu cổ phiếu (tương đương 53,91% vốn) tại đây.

Louis Capital, thành viên của Louis Holdings, sau đó mua 1,3 triệu cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn và đưa ông Nguyễn Mai Long vào ghế Tổng giám đốc.

Đầu năm nay, Ladophar bổ nhiệm ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch và thay thế các nhân sự khác trong Hội đồng quản trị.

Có thể bạn quan tâm