CTCP Hàng không Vietjet

17:38, 04/06/2021

Công ty CP Hàng không Vietjet (Vietjet Air) vừa công bố kết quả huy động 1.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu thông thường, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia