CTCP Xuất nhập khẩu An Giang

18:00, 30/12/2022

Thay vì chào bán cổ phiếu để xử lý mất cân đối vốn hiện nay, Xuất nhập khẩu An Giang lên phương án thanh lý các tài sản của Angimex.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia