Cty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT

09:45, 20/04/2021

Với mục tiêu chuyển mình thành Tổng công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT-Media luôn xác định dịch vụ phần mềm là mũi nhọn, trọng tâm đưa Tổng công ty phát triển nhảy vọt lên những nấc thang mới

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia