Cục dự trữ Liên bang Mỹ

08:00, 09/05/2022

Theo báo cáo chiến lược tháng 5 vừa được Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam công bố, nhóm phân tích dự báo VND có thể giảm khoảng 1% so với USD trong năm 2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia