Cục Thuế TP. Hà Nội

08:20, 06/09/2022

Mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa thực hiện công khai lần đầu nợ thuế của 348 người nộp thuế, với tổng số nợ khó thu và nợ có khả năng thu trên 155,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn FLC dẫn đầu danh sách nợ với số tiền trên 78,8 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia