Licogi 13 bị phạt và truy thu thuế hơn 2 tỷ đồng do vướng loạt vi phạm

Qua thanh tra giai đoạn năm 2019-2020, cơ quan thuế phát hiện Licogi 13 đã kê khai sau thuế suất thuế giá trị gia tăng, kê khai sai thuế giá trị gia tăng mua vào được khấu trừ.
Licogi 13 bị phạt và truy thu thuế hơn 2 tỷ đồng do vướng loạt vi phạm

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Licogi 13 (HNX: LIG) do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Licogi 13 đã có hành vi vi phạm hành chính cụ thể như sau:

Về thuế GTGT, năm 2019, năm 2020, Công ty kê khai sai thuế suất thuế GTGT, kê khai sai thuế GTGT mua vào được khấu trừ, vi phạm Điều 8, Điều 14 của Thông tư số 219/2013-TT-BTC ngày 31/12/2013; Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Về thuế TNDN, năm 2019, năm 2020, Công ty hạch toán chi phí không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi tính thuế TNDN, vi phạm Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Công ty hạch toán chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN vượt mức quy định tại Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Về thuế thu nhập cá nhân, năm 2019, năm 2020, Công ty chưa kê khai tính thuế từ đầu tư vốn đối với khoản chi trả lãi vay cho cá nhân, vi phạm quy định tại Điều 10, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Với các hành vi trên, Cục Thuế TP. Hà Nội quyết định xử phạt hành chính bằng tiền đối với công ty 298 triệu đồng. 

Trong đó, phạt 291,64 triệu đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; phạt 6,5 triệu đồng do đã có hành vi khai sai trường hợp được miễn giảm thuế TNDN nhưng không dẫn đến tăng số thuế được miễn giảm năm 2019, năm 2020.

Để khắc phục hậu quả, Công ty phải nộp số tiền thuế GTGT còn thiếu 1 tỷ đồng; thuế TNDN còn thiếu 295 triệu đồng; thuế TNCN còn thiếu 157 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế 303 triệu đồng.

Như vậy, tổng hình phạt gồm tiền truy thu thuế và tiền phạt công ty phải nộp là hơn 2 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2021, Licogi 13 ghi nhận doanh thu thuần 1.813 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên do giá vốn tăng cao hơn nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 130 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 168,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, 9 tháng năm nay, Licogi 13 ghi nhận 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, Licogi 13 ghi nhận tổng tài sản ở mức 5.203 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đã chiếm tới 2.036 tỷ đồng, hàng tồn kho 1.077 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, nợ phải trả của Licogi 13 ở mức 4.362 tỷ đồng, trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 841 tỷ đồng. Như vậy, nợ phải trả đã cao gấp 5,2 lần vốn chủ sở hữu.

Có thể bạn quan tâm