danh sách đen

11:23, 16/12/2021

8 công ty này bị đưa vào danh sách đen đầu tư của Hoa Kỳ vì các cáo buộc liên quan đến các vấn đề nhân quyền tại Tân Cương, Trung Quốc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia