đấu thầu quốc tế

07:51, 19/07/2020

Tại Dự án nhiệt điện Na Dương II có 16 nhà thầu mua hồ sơ, hầu hết là nhà thầu Trung Quốc; với Dự án nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 có tới 7/8 nhà thầu mua hồ sơ đến từ Trung Quốc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia