đầu tư hạ tầng giao thông

06:53, 05/01/2021

Dự kiến trong giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Đồng Nai cần khoảng 70.000 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án hạ tầng kỹ thuật, trong đó phần lớn là công trình giao thông.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia