David Solomon

13:42, 28/01/2023

Goldman Sachs Group Inc. đã quyết định cắt giảm 29% gói tiền lương của Giám đốc điều hành David Solomon xuống còn 25 triệu USD cho năm 2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia