điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN

07:44, 25/12/2020

Đưa ra khỏi quy hoạch phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ đến năm 2020 đối với các Khu công nghiệp không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia