Cần Thơ xin đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch

Đưa ra khỏi quy hoạch phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ đến năm 2020 đối với các Khu công nghiệp không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Cần Thơ xin đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch

UBND TP. Cần Thơ vừa có Tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể: Đưa ra khỏi quy hoạch phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ đến năm 2020 đối với các Khu công nghiệp không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ.

Đó là: Khu công nghiệp Ô Môn, diện tích 600ha, tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Hiện trạng khu đất Khu công nghiệp này có đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 270ha, đất trồng cây hàng năm khác (BHK): 80,9ha, đất trồng cây lâu năm (CLN): 90,7ha, đất ở đô thị (ODT): 70,6ha, đất giao thông (GTNT): 20ha, đất thủy lợi, sông ngòi (DTL): 35ha, đất nuôi trồng thủy sản (NTTS): 25ha, đất nghĩa địa (NTD): 1,5ha.

Khu công nghiệp Bắc Ô Môn, diện tích 400ha, tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Hiện trạng khu này có đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 230 ha, đất trồng cây lâu năm (CLN): 56ha, đất ở đô thị (ODT): 15ha, đất giao thông (GTNT): 8ha, đất thủy lợi, sông ngòi (DTL): 40,7ha, đất nuôi trồng thủy sản (NTTS): 50,3ha.

Khu công nghiệp Thốt Nốt - giai đoạn 2, diện tích 400ha, tại quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hiện trạng khu này có đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 249,5ha, đất trồng cây lâu năm (CLN): 76,2ha, đất ở đô thị (ODT): 25,2ha, đất giao thông (GTNT): 11,9ha, đất thủy lợi, sông ngòi (DTL): 30,7ha, đất nuôi trồng thủy sản (NTTS): 6,5ha.

Bên cạnh đó, UBND TP. Cần Thơ đề nghị bổ sung vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 thêm 2 khu công nghiệp là: khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ, quy mô 500ha, tại phường Trường Lạc, quận Ô môn và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh 900ha, dự kiến tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.  

Thời gian vừa qua, việc đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Ngoại trừ khu công nghiệp Trà Nóc I và khu công nghiệp Trà Nóc II được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước đi kèm với những chính sách ưu đãi thời gian trước đây, nên đã thu hút được nhiều dự án đầu tư (KCN Trà Nóc I lấp đầy 100%, KCN Trà Nóc II lấp đầy 89%). Các khu công nghiệp còn lại triển khai chậm do thiếu nguồn lực đầu tư, giá cho thuê đất cao, không được hưởng ưu đãi đầu tư, thiếu cơ chế chính sách triển khai thực hiện phù hợp.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ, tổng diện tích khu công nghiệp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch là 1.40ha, tổng diện tích khu công nghiệp đề nghị bổ sung quy hoạch là 1.400ha, vì vậy không làm tăng tổng diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp của TP. Cần Thơ đã được phê duyệt.

Có thể bạn quan tâm