điều chỉnh thuế

13:50, 13/09/2019

TT Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, chính quyền Hoa Kỳ sẽ tiết lộ một kế hoạch đại tu thuế, hướng tới các hộ gia đình có thu nhập trung bình vào năm tới, trong thời điểm cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia