đồ án Quy hoạch

07:30, 14/11/2022

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc tạm dừng tiếp nhận kinh phí đồ án, sản phẩm quy hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên địa bàn, tuân thủ các quy định pháp luật.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia