doanh nghiệp thành lập

09:30, 30/01/2018

Trong tháng 1/2018, số doanh nghiệp (DN) tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 4.678 DN, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia