doanh thu tập đoàn FPT

06:35, 21/07/2021

6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn FPT đã ghi nhận doanh thu 16.228 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực chuyển đổi số đã mang về cho đơn vị này 2.116 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia