Đồng Nai thu hồi đất

17:15, 16/11/2021

Danh mục thu hồi đất năm 2022 của tỉnh Đồng Nai gồm 349 dự án với tổng diện tích 5.356 ha, diện tích đất cần thu hồi khoảng 4.146 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia