Dragon Capital rời ghế cổ đông lớn tại MBBank

15:12, 16/05/2022

Kể từ ngày 16/5/2022 nhóm quỹ Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của MBBank sau khi bán ra 2.818.300 cổ phiếu MBB.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia