Dự án Cảng hàng không Sa Pa

14:30, 24/10/2022

Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không Sa Pa (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 3.651 tỷ đồng được đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện, áp dụng loại hợp đồng BOT.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia