Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3

09:55, 23/09/2019

Nhằm trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục ban hành quyết định cấp chủ trương đầu tư cho 3 dự án nhà máy điện gió tại huyện Hướng Hóa với tổng mức đầu tư gần 5.00

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia