Dự án trang trại điện gió BT1

09:56, 16/06/2021

Việc thu hồi gần 80.000m2 đất rừng tại huyện Lệ Thủy để GPMB thực hiện dự án trang trại điện gió BT2 - giai đoạn 2 thuộc dự án cụm trang trại điện gió B&T (trang trạng điện gió trên đất liền có quy mô công suất lớn nhất tại Việt Nam) tại Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia