dự án Văn Phú

14:25, 24/05/2019

Nguồn vốn huy động trái phiếu 800 tỷ đồng sẽ được Công ty cổ phần Văn Phú – Invest (mã: VPI) bổ sung vốn hoạt động và đầu tư các dự án bất động sản của công ty.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia