Du kích Houthis

20:03, 04/07/2021

Muammar Al Rayani, bộ trưởng truyền thông của chính phủ tổng thống lưu vong Mansour Hadi thông báo bắt đầu chiến dịch tiến công đánh chiếm tỉnh al-Baydha từ phong trào Ansar Allah.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia