dư nợ bị ảnh hưởng COVID-19

15:05, 10/08/2021

Theo UBND tỉnh Khánh Hoà, tính đến hết tháng 7/2021, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của ngành du lịch, xây dựng và bất động sản là 16.760 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia