Dự thảo Luật Quản lý thuế mới nhất

10:40, 16/03/2022

Tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 3 này cơ quan chức năng của Bộ sẽ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với nhóm doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia