Dược phẩm Vinh Gia

15:12, 12/08/2021

2 ngày sau khi vụ việc thuốc VIPDERVIR giống với thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIPDERVIR-C của thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIPDERVIR-C gây dậy sóng dư luận, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam đã lên tiếng chính thức.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia