Everest

15:39, 18/02/2021

Hơn 2.400 chiếc bán tải Ranger và SUV Everest sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 5/9/2019 đến ngày 28/2/2020 sẽ được triệu hồi trong đợt này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia