EVNGENCO2

15:01, 27/08/2021

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) vừa thông báo về thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2020 với tỷ lệ 12,5%. Dự kiến, Nhiệt điện Phả lại sẽ chi 400 tỷ đồng trả cổ tức đợt này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia