eximland

14:02, 21/07/2017

Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có thông báo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV đăng ký bán đấu giá 2,7 triệu cổ phần của CTCP Bất động sản Exim (Eximland), tương ứng 5,95% vốn điều l

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia