Festival

18:40, 31/05/2021

Chủ tịch UBND TP.Huế vừa có văn bản thông báo tạm dừng tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2021 (dự kiến diễn ra từ 29/5 đến 26/6). Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, UBND TP.Huế sẽ tổ chức Festival vào nửa cuối tháng 7/2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia