Five9

10:38, 19/07/2021

Nhà cung cấp dịch vụ video trực tuyến Zoom Video Communications Inc đã đạt được thỏa thuận mua lại công ty cung cấp phần mềm đám mây Five9 Inc trong một giao dịch cổ phiếu trị giá khoảng 14,7 tỷ USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia