Galaxy S9

10:40, 21/05/2018

Nghiên cứu mới đây của Strategy Analytics cho thấy iPhone X đang là smartphone ăn khách nhất toàn cầu trong Q1/2018. Kết quả này khác xa với suy nghĩ của nhiều người cho rằng iPhone X đang ế ẩm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia