gắn hộp số cho Grab

15:08, 27/06/2019

Bộ Giao thông vận tải đã tiếp tục đề xuất phương án các xe hợp đồng điện tử phải gắn "mào" trong Dự thảo lần thứ 9 nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia