giá thép xây dựng

08:20, 12/07/2022

Sau 8 lần điều chỉnh giảm giá với tổng giá giảm gần 4 triệu đồng từ mức đỉnh khoảng 20 triệu đồng/tấn, giá thép xây dựng các loại đã giảm xuống mức khoảng 16 triệu đồng tấn.

Xuất khẩu thép tăng trưởng 8%
08:17, 17/10/2019
Thành Nam
Giá thép trong nước tăng cao kỷ lục
08:00, 19/09/2017
Ngọc Bích
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia