giá trị thị trường

11:17, 29/04/2021

Hiện tại, Apple là công ty Hoa Kỳ duy nhất đạt giá trị thị trường 2 nghìn tỷ USD. Nhưng điều này có thể sẽ sớm thay đổi trong thời gian tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia