giá vàng tăng

10:22, 06/03/2022

Giá vàng đã tăng thêm đến 4,2% trong tuần này, đánh dấu mức tăng hàng tuần lớn nhất đối với hợp đồng kỳ hạn kể từ tháng 7/2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia