Giày Biti's

07:23, 26/10/2021

Chính sự bất cẩn từ việc chọn nguyên, nhiên liệu để phục vụ sản xuất đến những chiến lược liên quan đến quảng cáo khiến thương hiệu mang tầm quốc gia một thời đang đi đến bờ vực nguy hiểm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia