Gilimex

10:30, 07/03/2023

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản về việc giải quyết kiến nghị khảo sát địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp đô thị dịch vụ Gilimex của Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia