Gilimex trả cổ tức năm 2021

21:11, 16/12/2022

Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh (Gilimex) đã kiện Amazon bị vi phạm cam kết trong kinh doanh. Và mới đây, phía Amazon đã có phản hồi về vấn đề này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia