gói hỗ trợ của ngân hàng

15:01, 28/04/2020

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, thậm chí là các khách hàng cá nhân đã và đang đặt thẳng vấn đề đối với các gói hỗ trợ của khách hàng mang tính truyền thông nhiều hơn là hỗ trợ thực tế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia